678

Dưới đây là 10 đất nước có những cô gái hấp dẫn nhất thế giới ( theo khảo sát).

tl-horizontal_main

10. Canada

9786

9. South Africa

9

8. Bulgaria

8

7. Australia

7

6. Spain

6

5. The Philippines

5

4. Great Britain

4

3. Colombia

3

2. Russia

2

1. Brazil

Bây giờ, trước khi bạn khóc về  “chủ nghĩa giới tính” , chúng tôi đã có cuộc khảo sát hơn 60,000 phụ nữ về sở thích nam giới cũng vậy. Họ tự hào về “cơ thể” và “hành động” chiếm vị trí cao nhất. Đây là kết quả của những nam giới kiểm tra đưa ra:

1. Australian
2. Italian
3. British
4. Scottish
5. Spanish
6. American
7. Irish
8. Brazilian
9. Canadian
10. Dutch

 

 

 

 

 

 

 

 

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com